Haparanda
img00004.jpg
Haparanda - náměstí
(c) Nohme 2006