Haparanda
img00005.jpg
Haparanda - náměstí
(c) Nohme 2006