Haparanda
img00008.jpg
Haparanda - vodárna
(c) Nohme 2006