Haparanda
img00015.jpg
Haparanda - nádraží
(c) Nohme 2006