Haparanda
img00016.jpg
Haparanda - nádraží
(c) Nohme 2006